Nad krajinou / Above the Landscape

rok vydání: 2010
typ dokumentu: portfolio

poznámka:
Úvaha nad krajinou
Orel Mattoni. Stojí tam, kde by jsme předpokládali nějaký významný objekt, kapli, boží muka a nebo pohanskou modlu. Nedá se jim upřít, že většinou stojí na skvělém místě, z kterého ovládají své okolí, jakoby se vznáší nad krajinou. Vždy mě zajímalo, jestli se výběr jejich umístění řídí nějakými dalšími měřítky než marketingovými. Jestli někdo sleduje estetickou stránku zasazení do krajiny. Výběr místa bývá takřka dokonalý, z marketingového hlediska se mu nedá nic vytknout, je nepřehlédnutelný a můžeme ho vnímat jako současný symbol doby a kultury. Na kopce místo křížů stavíme poutače. Je tedy tohle náš nový symbol? Říkáme tím, že se modlíme k výrobě a konzumu? Nahrazujeme tímto naši citovou vyprahlost a důsledek tohoto je neúcta ke všemu, co symbolizuje minulost? Je to jako křesťanství, které pokácelo staré modly a posvátné stromy, aby na jejich místech vztyčilo kříže a chrámy? Je tohle další z kroků desakralizace krajiny? Přetvoření přírody?
Asi se už nejde vrátit zpátky. Prostor okolo nás jsme změnili, přizpůsobili, využili. To je fakt a důsledek civilizačního tlaku, na kterém stojí naše kultura, ale je nebezpečí, abychom se v tomto novém světě neztratili. Aby krajina neztratila všechno ze své přírodnosti, aby nebyla pouze krajinou strojů, tupé dehumanizující technologie, vytlačující člověka z jeho prostředí. Abychom se nestali ve své technologizované krajině ohroženým druhem.
Použití loga firmy Mattoni není nijak namířeno proti ní. Je to jen použití (využití) prvku, který figuruje v rámci české krajiny. Orel Mattoni je vlastně krajinotvorným prvkem. Svojí monumentálností se stal dominantním v krajině, která je svou formou spíše komorní. Od způsobu zakomponování poutače do krajiny se odvíjí jeho další možná interpretace. Pokud něco dominuje, stává se znakem (symbolem).
V krajině stojí vždy se zdůrazněním jedné pohledové strany. Z té druhé se stává něčím úplně jiným. Náhle se nad krajinou vznáší cosi neidentifikovatelného. Jako duch. Duch nové industrializované krajiny, který jakoby vystoupil ze stěn obřích skladišť. Symbol orla, strážce krajiny, z vlnitého plechu.