Anfänge

strana: 41-53
rok vydání: 1994
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: německý
nadřazený dokument: Jan Koblasa: Skulpturen,