Albín Brunovský: Grafické dílo

instituce, obec
Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (MTZ), Gottwaldov (Zlín)