Pedja Djaković: Obrazy, kresby, koláže / Pedja Djaković: Paintings, drawings, collages

autor textu: Oldřiška Tylová
rok vydání: 1991
vydavatel: Klub novinářů
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (8), vložený list
jazyk: anglický
rozměry: 210 x 150