Adriena Šimotová: Menší ohlédnutí. Perforace, frotáže 1975–91 / A Minor Glance Back. Perforations, Frottages 1975–91

rok vydání: 2011
typ dokumentu: tisková zpráva
počet stran: (2)
jazyk: anglický
rozměry: 297 x 210