Sbohem, vizuální kulturo

osoba, narození
Elkins James