Dějiny obrazů v bývalém Kounickém zámku ve Slavkově

autor publikace: Cecílie Hálová Jahodová
rok vydání: 1932
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
jazyk: český