báseň o dálce

rok vydání: leden 1985
typ dokumentu: konkrétní báseň

poznámka:
modrý papír