báseň jedné cesty

rok vydání: nedatováno
typ dokumentu: konkrétní báseň