báseň lásky a nenávisti

rok vydání: 1980
typ dokumentu: vizuální báseň