Báseň bez konce

autor: Karel Adamus
rok: 1978, 1980, 1981
typ dokumentu: dílo
počet stran: 9
rozměry: 29,7 x 21 cm

poznámka:
Soubor 9 konkrétních básní.
Rozprášená tuš a strojopis.