Diptych

autor: Karel Adamus
rok: nedatováno
typ dokumentu: dílo
počet stran: 2
rozměry: 29,7 x 21 cm

poznámka:
Soubor dvou vizuálních básní tvořených hladkým papírem a jeho alternativou, papírem zmačkaným.