Báseň bez konce

autor: Karel Adamus
rok: 1980
typ dokumentu: dílo
počet stran: 4
rozměry: 29,7 x 21 cm

poznámka:
Soubor čtyř vizuálních básní.