Báseň jednoho slova, báseň jedné věty.

autor: Karel Adamus
rok: 1980
typ dokumentu: dílo
počet stran: 2
rozměry: 29,7 x 21 cm

poznámka:
Soubor dvou vizuálních básní, báseň jednoho slova představuje neupravený papír, báseň jedné věty papír přeložený.