Der Sturm (Berlin–Paris)

rok vydání: 1914
typ dokumentu: periodikum
ročník: 5
číslo: 3
jazyk: německý