Pamätné miesta SNP v diele Jaroslava Votrubu

autor textu: Jitka Haaková
rok vydání: 1974
vydavatel: Tatranská galéria
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (24)
počet reprodukcí: 9
jazyk: slovenský
náklad: 300
rozměry: 180 x 180