Amatérské fotografické spolky v Ostravě 1926 - 1948

autor publikace: Jakub Chleboun
rok vydání: 1998
typ dokumentu: bakalářská práce