A Part of No-Part

autor textu: Michal Koleček, Zdena Kolečková, Denise Carvalho
rok vydání: 2010
vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (40), obálka
počet reprodukcí: 28 b, 6 čb
ISBN: 978-80-7414-306-9
jazyk: anglický
náklad: 300
rozměry: 170 x 210