Partie z Náchodska

autor: Josef Mánes
rok: nedatováno
typ dokumentu: obraz
rozměry: 30 x 56 cm