Banka dechů

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2011/05/19 - 2011/07/20   Filomena Borecká: Phrenos - banque du souffle, Valenciennes