Na sítnici

osoba, narození
Decrauzat Philippe 1974