Sdružení Q: Pocta Ludvíku Kunderovi

autor textu: Zdena Höhmová
strana: 8-8
rok vydání: 2011
typ dokumentu: podřazený dokument
počet reprodukcí: 3 b
jazyk: český
nadřazený dokument: Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění,

poznámka:
POCTA LUDVÍKU KUNDEROVI

Kroměříž , GO!Galerie Orlovna a Biskupská mincovna, 18.7. – 7.8.

Ve dvou zajímavých projektech, výtvarném a dokumentárním, představují Galerie Orlovna a Biskupská mincovna výstavu Sdružení Q ,koncipovanou k uctění památky nedávno zesnulého básníka,prozaika, dramatika,publi­cisty,překlada­tele a výtvarníka Ludvíka Kundery,spolu­zakladatele skupiny RA a Sdružení Q,držitele Ceny Jaroslava Seiferta /rok 2009,udělena Nadací Charty 77/ a mnoha dalších. Výtvarný projekt pod názvem „Úhledná džungle“ ztvárnilo v inspirativních intencích textů Ludvíka Kundery dvacet šest umělců /malířů,grafi­ků,fotografů, sochařů a sklářů/.Mnoho­vrstevnatý ,ambivalentní i empatický duch osobnosti a tvorby Ludvíka Kundery je zde klíčový a prostupuje i propojuje všechna výtvarná média,která ať již obrazem nebo plastikou otevírají a umocňují obsah literárního sdělení do nových rovin působnosti a nové naléhavosti. /Výstavu koncipovali Ing. Jiří Antoš,CSc.,za­kladatel galerie, předseda správní rady a akademický malíř Miroslav Malina, předseda Umělecké rady Galerie Orlovna./Pozitivní interakci přineslo vystoupení Ensemble Marijan, zaměřené výrazově
i významově na alternativní hudební kompozici. V přilehlé galerii Biskupská mincovna se otevírá druhý ze zmíněných projektů -dokumentární projekt „Hora dění“,Ludvík Kundera ve fotografiích a dobových dokumentech,kterou „s neobyčejnou invencí“/dr.Fran­tišek Valouch z „Vernisážní řeči k výstavě Sdružení Q“/ koncipoval,re­alizoval a instaloval Josef Ruszelák,akademický malíř,osobní přítel a kamarád Ludvíka Kundery. František Valouch ve své „Vernisážní řeči k výstavě Sdružení Q“ zmiňuje vztah Ludvíka Kundery k výtvarnému umění. Cituji : „Kunderovu tvorbu lze vnímat jako mnohostěn,jako útvar s nesčetným větvením a mnoha průlinami.K jejím zvláštnostem patří i to,že se často kontaktovala s výtvarným uměním.Skoro celá sbírka Napříč Fantomázií má přímý,nepřímý nebo fiktivní vztah k výtvarným dílům,mezi básní a výtvarným kumštem je čilá látková výměna a často je setřen i rozdíl mezi tím,co do básně vplynulo z obrazu a co naopak bylo z básně vneseno do obrazu“. V tomto smyslu je Pocta Ludvíku Kunderovi nejen důstojnou vzpomínkou na autora, ale také podnětným projektem propojujícím literární média s výtvarnými.

Zdena Höhmová