Rudé právo

rok vydání: 1948/02/10
typ dokumentu: periodikum