Balírna firmy Senquar a. s. Litomyšl v Nedošíně

autor: Josef Pleskot
rok: 1996
typ dokumentu: architektonický projekt
jazyk: český