Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

autor publikace: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
rok vydání: 1951
vydavatel: Vyšehrad
typ dokumentu: kniha
vydání: 2
díl, svazek: 17
počet stran: (4, předsádky), 476, (12), vazba. přebal
edice: 75
jazyk: český
náklad: 10750
rozměry: 205 x 145

poznámka:
-
J.Ch. von Grimmelshausen (1625-1676) ve svém šestidílném románě (zde, v Zaorálkově překladu kompl. v 1 svazku), poprvé v orig. vyd. v letech 1668/69, podal jednak časový, dokumentárně barvitý obraz doby třicetileté války se všemi typickými průvodními zjevy, plundrováním, krutostí, vojácky hrubým humorem (autor sám prodělal válku jako voják), hrami a šprýmy, jednak obraz vývoje lidské osobnosti od dětské zaostalosti prosťáčka nejprostšího (Simplicius Simplicissimus) přes poznání života světského až ke konečnému zakotvení v poustevnictví. Touto stránkou patří román do linie výchov. románů, počínající epic. prací Wolframa v. Eschenbach Parcival, přes Wielandova Agathona a Goethova Wilhelma Meistra až po Thomase Manna.
nkp.cz