Papír a hlína / Paper and clay

autor textu: Václav Malina
rok vydání: 2012
vydavatel: Galerie města Plzně, o.p.s.
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (6)
počet reprodukcí: 3 b
jazyk: anglický
rozměry: 210 x 148