AĚMNOPR...

autor textu: Ladislav Nebeský
rok vydání: 1969
typ dokumentu: podřazený dokument
nadřazený dokument: Dialog, Kulturně politický měsíčník

poznámka:
permutační poezie