U Hájků II.

autor: Josef Pleskot
rok: 1998
typ dokumentu: architektonický projekt
jazyk: český