Dětský pláč, 1980, (1)

autor: Karel Adamus
rok: 1980
typ dokumentu: dílo
rozměry: 19,5 x 14 cm

poznámka:
Přiřazení názvu - periferní myšlenky při prohlížení nalezeného snímku nebo papíru.
autorský komentář:
"Periferní zde ve smyslu - periferní vidění.
Můj původní záměr byl, pokusit se „tematizovat“ okrajové, tedy to co není v centru naší pozornosti a přesto to vnímáme, jakýsi šum, který je vždy přítomen a vždy kolem nás a v nás, ať už jde o zvuk, vůni, pach, chuť, hmat, emoce, všelijaká mentální hnutí atd., nějak to pojmenovat a vizualizovat, zde převážně reprodukcemi krajin."