Dílo malíře Františka Doležala se vrací do Holic

autor textu: Jarmila Štogrová
rok vydání: 2011
typ dokumentu: www
jazyk: český
web: Doležal v Holicích

poznámka:
-
Dílo Františka Doležala (1910–1989), rodáka z Kostelce nad Orlicí, se vrací do Holic
V roce 1944 tu měl svou první samostatnou výstavu v kulturním středisku továrny na obuv Hendrych. V té době měl už za sebou deset let života v Praze, v blízkosti Divadla E. F. Buriana, se kterým spolupracoval. Doležal debutoval jako básník, napsal několik divadelních her, byl to malíř a grafi k, výtvarný kritik a publicista.
Jeho surrealistická plátna ze 30. let se nezachovala stejně tak jako většina obrazů a kreseb ze 40. let. V 50. letech se věnoval krajinomalbě, motivy hledal na Kostelecku, Rychnovsku a v Českém středohoří. Od 60. let se zabýval dílem a životem Karla Hynka Máchy. Namaloval dva rozsáhlé máchovské cykly, ke kterým později připojil několik obrazových cyklů, které jsou řazeny k tradici českého imaginativního malířství (Deník Marie, Poselství naděje, Reminiscence na České středohoří, Pocty, Signály času).
V Holicích žili Doležalovi příbuzní, on sám tu nastoupil do prvního zaměstnání a získal i domovské právo. Mezi jeho přátele patřil zdejší rodák herec a malíř Mirko Eliáš, velmi si vážil také cestovatele Emila Holuba.
V Holicích měl za války přítelkyni, se kterou vedl korespondenci o umělecké tvorbě a která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Cherm pod názvem Malířovy dopisy.
Výstava představí Doležalovu tvorbu 70.–80. let (především barevné kvaše a práce na papíře) a připomene také sté výročí malířova narození.
Více informací najdete na stránkách http://fdolezal.unas.cz.
Jarmila Štogrová