Nádraží Těšnov

autor: Jiří Štursa, Josef Pleskot
rok: 1982
typ dokumentu: architektonická studie
jazyk: český