Alena Gutfreundová-Novotná

rok vydání: 2012
typ dokumentu: soupis díla
počet stran: 4 listy
jazyk: český
rozměry: 297 x 210

poznámka:
-
ALENA GUTFREUNDOVÁ NOVOTNÁ

Narozena 12.2.1921 v Praze
Členka SVU Mánes od r. 1945

studium
1936-38 Střední grafická škola v Praze (fotografie - prof. J.Funke a J. Ehm)
1938-41 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. J. Benda)
1948-51 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. A. Strnadel)

grafické úpravy knih, knižní obálky (spolupráce s nakladatelstvími Čin, Zdravotní nakladatelství, ND Máj, ČSČK, Blahoslav, Orbis, SNP, SNDK, ČS a d.)
Lev je v ulicích, A.L.Langleyová (LK Máj), 1946
Arrowsmith, Sinclair Lewis (ND Máj), 1946
Oceán, J. Hanley (ND Máj), 1946
Matka, F.Gladkov (ND Máj), 1946
Lev je v ulicích, A.L. Langleyová, II. vyd. (ND Máj), 1947
Byť získal celý svět, F. Thorén (LK Máj), 1947
Veselé vánoce na deskách ESTA
Vrabčák Vojta, J. Verten (ND Máj), 1948
Příběh jednoho léta, G. Kubský (Brněnské tiskárny), 1948
Církev a mezinárodní otázky, F.M.Hník (Blahoslav), 1950
Betlémská kázání z roku 1416, Mistr Jakoubek ze Stříbra (Blahoslav), 1951
Z dějin Kaple Betlémské, F.M.Bartoš (Blahoslav), 1951
Z dějin reformního úsilí českého duchovenstva, M.Kaňák (Blahoslav), 1951
Historie o těžkých protivenstvích církve české, J.A. Komenský (Blahoslav), 1952
Česká kázání sváteční, Mistr Jan Hus (Blahoslav), 1952
Jak zdravě žít, Fejfarová, Fejfar /ČSČK), 1952
Ozdravení venkova, Fügnerová (ČSČK), 1952
Za zdravý pobyt mládeže v zotavovnách, kolektiv (ČSČK), 1952
Hádání o kompaktátech, M.Lupáč (Blahoslav), 1953
Věneček povídek, L. Mašínová (Státní nakladatelství dětské knihy), 1954
Don Giovanni, W.A.Mozart (ND- list Divadelní práce), 1956 s E. Cimburou
O tělesné výchově nejmenších, H. Tatrová (Státní pedagogické nakladatelství), 1960
Český jazyk pro 8. třídu ZDŠ (Státní pedagogické nakladatelství), 1963
Pučálkovic Amina, J. Plachta (Československý spisovatel), 1969
Pučálkovic Amina, J. Plachta (Československý spisovatel), 1975

od 1945 reklamní plakáty
- 1954 návrhy pletenin pro UVA, prapory
- kostýmní návrhy pro filmy Miloše Makovce Dva z onoho světa 1962, Praha nultá hodina 1962, Čtyři v kruhu 1967
- návrh scény pro balet v Divadle ABC Svatebčani na Eiffelovce, 1966

ilustrace
O Divošce a Voučkovi, E. Ostrá (nakl. Červenka),1944
Trpaslíci z květné říše , Halířová-Mazačová, (nakl. Družstvo Máje), 1947
Vrabčák Vojta, Jiří Verten, (nakl. Družstvo Máje), 1948
Příběh jednoho léta, G.Kubský (nakl. Brněnské tiskárny), 1948
Věneček povídek , L. Mašínová (Státní nakladatelství dětské knihy), 1954
O tělesné výchově nejmenších, H. Tatrová (Státní pedagogické nakladatelství),1960
Český jazyk pro 8. třídu ZDŠ (Státní pedagogické nakladatelství), 1963
Pučálkovic Amina, J. Plachta (Československý spisovatel), 1969
Pučálkovic Amina, J. Plachta (Československý spisovatel), 1975
Pohybové hry v mateř. školce. H. Tatrová (Státní pedagogické nakladatelství), 1977

grafické úpravy katalogů:
Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, 1965
Francouzské sochařství, Národní galerie v Praze, 1967
Otto Gutfreund, Muzeum XX.století, Vídeň, 1969

plakáty (výběr z cca 20)
W.A. Mozart ( s Emilem Cimburou), 1956
Bertramka (sEmilem Cimburou), 1956
Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí, 1956
VETO – Zbavte svět toho stínu (se S. Fleischmannovou), pro U-bahn Berlin, 1960
STRONCIUM – Zastavte pokusy (se S. Fleischmannovou), pro U-bahn Berlin, 1960
Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, 1965
Picasso, Slovenská národná galéria Bratislava, 1965
Henry Moore, Národní galerie v Praze, 1966
Svatebčani na Eiffelovce, Divadlo ABC Praha, 1966
Francouzské sochařství, Národní galerie v Praze, 1967
Lapicque, Galerie Vincence Kramáře, Praha, 1968
Otto Gutfreund, Muzeum XX.století, Vídeň, 1969

realizace v architektuře
šest mozaikových oken v kapli sv. Maří Magdaleny v Praze (s arch. M. Josefem), 1959
šest nástěnných obrazů 1,5 x 1,5m na dřevě v dětské čítárně Městské knihovny v Praze, 1960
obraz na dřevě stěna velínu vodního díla Orlík ( s arch. Hájkem), 1962
pamětní deska Otto Gutfreunda na domě ve Spálené ulici v Praze (s Jiřím Novotným),1965
pamětní deska Emila Filly na domě v Lomené ulici na Ořechovce (s Jiřím Novotným),1965
skleněná stěna (pískované sklo) 3x 6m, kulturní pavilon Prosek ( s arch. V. Růžičkou), 1970
- koláže/fotografické tapety (spolupráce Dagmar Hochová) 1973-80
stěna 3,5x 12m haly kina kulturního domu Kladno-Sítná (s D. Hochovou a arch. V. Hilským), 1974
stěna 3x 6m v cestovní kanceláři ČEDOK v Teplicích (s D. Hochovou a arch. Majerem), 1974
stěna v obchodním domě PRIOR v Teplicích (s D. Hochovou a arch. Liškou), 1975
čelní panel 3,5x 9m výstavy 30 let ČSSR v duchově (s D. Hochovou a arch. Rychlinkem), 1975
skříňové stěny v předváděcím oddělení CENTROTEX v Praze (s D. Hochovou a arch.Hilským), 1980

kolektivní výstavy
1949 členská výstava SVU Mánes, Mánes, Praha
1955 První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
--- Umělci z Říček, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách
--- Ilustrace, Praha Mánes
--- Užitá grafika, Praha, Varšava, Moskva
1960 Frieden Plakate – Künstler aus Aller Welt, Berlin
1960 Soutěž k 15.letům ČSSR
1961 Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1964 Skupina Profily, Nová síň, Praha
1966 Grafika - Plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968 Ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969 Členská výstava pobočky SČSVU Praha 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1992 Členská výstava SVU Mánes, Mánes, Praha
1998 Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Salon, Kabinet, Trojlodí, Olomouc
2001 Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001, Obecní galerie Beseda, Praha
2011 Pohled do archivu 2 - plakát, DOX, Malá věž, Praha
2011 Jiří Novotný 1911-2000, Alena Gutfreundová-Novotná 1921-2003 Z rodinného archivu, SVU Mánes

soutěže SČSVU
1951 návrhy gobelínů, odměna
1965 návrhy poštovních známek, odměna

zahájení výstav
1965 Malíři, sochaři Prahy 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967 Bohumil Kubišta, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967 Gross, Hák, Zívr, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967 František Doležal: Obrazy 1963 - 1967, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967 Umění a byt, Galerie Vincence Kramáře, Praha

zastoupena ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum umění a designu Benešov u Prahy Neue Galerie Zürich, Mozart Muzeum Salzburg