GIQA2 (Glare Inland, Quiet Attachment 2)

autor textu: Palo Fabuš
rok vydání: 2012
vydavatel: Centrum pro současné umění Futura
typ dokumentu: tisková zpráva
počet stran: (2)
jazyk: český
rozměry: 297 x 210