Der Kurier

rok vydání: 1965/12/19
typ dokumentu: periodikum
ročník: 21
číslo: 294
jazyk: německý