Die Presse

rok vydání: 1966/02/28
typ dokumentu: periodikum
číslo: 5362
jazyk: německý