Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení

autor textu: Mahulena Nešlehová
rok vydání: 2013
vydavatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
typ dokumentu: tisková zpráva
počet stran: (4)
jazyk: český
rozměry: 296 x 209