Der Kurier

rok vydání: 1966/07/16
typ dokumentu: periodikum
ročník: 22
číslo: 163
jazyk: německý