De-boty

autor textu: Anna Krátká
strana: 3-4
rok vydání: 2012
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 2 (vytištěno na zadní obálce) (pozn.: obálka, s.3-4)
nadřazený dokument: Pandora / Paměť, Kulturně-literární revue