Alegorie

osoba, narození
Zlín Machálek Karel 23. 7. 1937