Die Welt

rok vydání: 1965/12/16
typ dokumentu: periodikum
jazyk: německý