Das Kunstwerk

rok vydání: 1961/02
typ dokumentu: periodikum
ročník: 14
číslo: 8
jazyk: německý