Na okraj sakrální malby Františka Antonína Palka

antologie/sborník
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), 1994, , ,