Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová: Ortografio de Potenco

termín: 2006/03/01 - 2006/05/14
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:


Výstava Ortografio de potenco je prezentací nejnovějších prací dvojice Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová. Tyto práce na pozadí osobních příběhů rozehrávají přístupy k různým podobám moci (profesionální, politické, ideologické a geografické). Uvidíte kolekci předmětů ukradených z nejslavnějších galerií v Evropě, autorky vám prozradí který z nejmocnějších mužů planety je laboratorní myš a dozvíte se i magické recepty na lásku, štěstí a zdraví.

V dalším pokračování úspěšné série videí autorky nekompromisně posuzují nejmocnější muže světové politiky. Podobně jako v předcházejících pracích, jediným kritériem hodnocení těchto autorit je jejich vzhled a sex-appeal. Autorky ignorují jejich politické a morální kvality stejně jako postavení v současné politické situaci a rozvíjejí dráždivou konverzaci plnou pikantních porovnání a překvapivých vítězství. V tomto politically uncorrect videu, autorky upozorňují na fakt, ze v současné době user-friendly kultury a trendu personalizmu je politické vždy osobní.

Instalace s názvem Soukromá sbírka je reakce na komodifikaci umění a monopol galerií, které udávají cenu, hodnotu uměleckých děl a slouží jako punc kvality umělců. Autorky se rozhodly zasáhnout do západní umělecké mašinérie a postupně kradly předměty z galerií v Paříži, Berlíně, Londýně a Vídni. Soustředěním se na banální, málo hodnotné věci vytvořily sbírku nejrůznějších všedních objektů. Paradoxem vzniku této kolekce je, že předměty patřily nejdřív do inventářů nejznámějších galerií a až po změně majitele se staly uměleckými díly - běžná praxe totiž bývá opačná. Umělecký čin je v tomto případě pirátským gestem: dobrovolným a záměrným vymezením se vůči existujícímu řetězci umělec - galerista - sběratel, porušením kapitalistické trhové struktury a vytvořením autonomní hodnotové zóny.

Kapitál: magické recepty na lásku, štěstí a zdraví je název videa, ve kterém autorky nacházejí nečekané použití pro Marxův Kapitál, knihu zatíženou kontroverzní minulostí. Tento plod materialistické ideologie a fundament komunistické diktatury je tu použitý jako nastroj na věštění. Video spojuje odvěkou touhu lidí po poznáni osobní budoucnosti s pokusem najít nové použití pro ideologii včerejška. Vychází ze specifické geopolitické situace, reflektuje radikální odklon a odmítání jakýchkoliv stop minulosti a nevyrovnanost se změnou, která bolestivě přinesla nové hodnoty, cíle a budoucnost.

V dalším dvojdíle autorky reflektují fenomén uměleckého a ideového importu/exportu v krajinách "nové" Evropy a odlišnost chápání umění ve "staré" Evropě.

(http://www.projectfutura.cz)