Arnošt Goldflam: Ředitelská lóže

termín: 2006/01/25
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: divadelní představení