Nablízko a nadostřel

termín: 2011/05/15 - 2011/96/26
instituce: Sýpka Klenová
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
www.gkk.cz/cz/fotogalerie/vystavy/nablizko-a-nadostrel/