Běla Suchá: Tapiserie, Jiří Suchý: Kresba a grafika

termín: 1976/06/11 - 1976/06/30
instituce: Muzeum Jana Amose Komenského
typ výstavy: kolektivní