Tapiserie Běly Suché – Kresby Jiřího Suchého

termín: 1976/06/11 - 1976/06/30
instituce: Muzeum Jana Amose Komenského
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Zpracováno dle plakátu výstavy (sbírka Kunstbibliothek, Berlín)