Oklamem smrť, prehltnem noc

termín: 2011/04/28 - 2011/06/19
instituce: Nitrianska galéria - Reprezentačné sály
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
http://nitrianskagaleria.sk/event/%E2%80%9Eoklamem-smrt-prehltnem-noc%E2%80%9C-2/
Ide o maľbu a príbeh v nej. Ako každý, i ten namaľovaný (príbeh) má svoje miesto, čas a spôsob, akým sa odohráva, svojich hercov. Vybraní autori sú rozprávačmi vykonštruovaných rozpráv, v ktorých sa nesnažia o pravdivé rozuzlenie. Výstava „Oklamem smrť, prehltnem noc“ nebude skúmať len príbeh samotný, pokúsi sa taktiež zaostriť na „manipulátorske“ praktiky jeho tvorcov.
Každý z vybraných autorov tvorí priestor svojej maľby v inej rovine: Martin Gerboc (1971) ho buduje ako javisko, po ktorom vo svojich pevne premyslených úlohách defilujú herci s prísne určenými replikami, kontrolované autorom zo svojej pozície dôsledného režiséra. Vďaka „osobnému nasadeniu“ Jiřího Petrboka (1962) sa zdanlivo banálne scény každodennosti stávajú vstupnou bránou do autorovo súkromného divadla, dobrodružnou cestou do krajiny „ON“. Obrazové príbehy Daniela Pitína (1977) sa odohrávajú na hranici medzi filmovými či divadelnými kulisami – a nevieme pritom, či je toto prostredie nositeľom hlavného deja obrazu alebo len nepodstatným miestom oddychu hercov pred tým, než vyjdú na scénu do svetiel reflektorov.
Tvorba týchto autorov prenáša na postavy výtvarných diel novú skúsenosť. Skúsenosť herca, ktorý sa na obraz dostal akoby náhodou. Akoby jeho existencia na maliarskej ploche bola len chvíľková, akoby ňou len prechádzal. Ani jeden z autorov nebuduje typ uzavretej maľby. Ich obrazy v tejto rovine opúšťajú prísne vymedzenú výtvarnú plochu a poskytujú priestor niečomu, čo (pre)žije i mimo nej. Tu sa objasňuje názvom načrtnutá línia výstavy: „Oklamem smrť, prehltnem noc.“ Oklamanie (fiktívnej) smrti postavy, ktorá zachytená v maľbe stráca akúkoľvek možnosť iného pohybu, než toho vopred určeného autorom. „Prehltnutím noci“, fiktívnym pohltením tmy alebo ničoty, je postava vystavená dvom možnostiam: buď sa sama na noc (tmu, ničotu) premení, teda sa zmieri so svojou statikou (smrťou); alebo umožní zotretie hranice pred a po – ponechá priestor novému plynutiu času, svojej existencií v ňom a celkovému vnímaniu tvorby bez prerušenia.
Výstava „Oklamem smrť, prehltnem noc“ je predstavením aktuálnej tvorby troch súčasných maliarov zo Slovenska a Českej republiky. Jej snahou nie je len skúmanie prítomnosti deja v prostredí maľby. Všetci traja autori zasadzujú príbehy obrazov medzi takmer filmové (divadelné) kulisy. V určitom zmysle je teda táto výstava prezentáciou typu istej “scénickej” maľby.