Andrej Smolák: Dotyky s krajinou

termín: 1984/05/10 - 1984/06/24
instituce: Krajské vlastivědné muzeum
typ výstavy: autorská

poznámka:
vernisáž - film Miroslava Smoláka: Pod horou Gazdoraň