Agostino Ciampelli 1565 - 1630: Kresby

termín: 2000/06/22 - 2000/08/13
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
Dílo malíře Agostina Ciampelliho (1565–1630), původem Florenťana působícího v Římě, nepatří – zvláště v našem prostředí – k výrazněji známým. Přitom jde o umělce pracujícího ve službách nejméně tří papežů, jehož realizovaná díla zdobí řadu předních římských kostelů; o umělce, který se v závěru života stává ředitelem (Soprastante della Fabrica) stavby svatopetrského chrámu, který je plně respektován a vázán přátelským vztahem k osobnostem jako byl G. L. Bernini a řada dalších protagonistů nastupujícího baroka. Ciampelliho postavení tedy rozhodně nebylo zanedbatelné a dnešní spíše sporadická připomenutí jeho tvorby jsou způsobena především značnou torzovitostí zachovaného díla. Nedávný objev rozsáhlého souboru Ciampelliho kreseb, podávající téměř průřez jeho celoživotní tvorbou, představuje umělce nejen jako virtuozního kreslíře, ale dokládá jeho pracovní postup na řadě monumentálních římských realizací. Kolekce více jak šedesáti listů kreseb, které můžeme považovat za autentickou část Ciampelliho kreslířského díla, je částí souboru kreseb italských malířů, který se zachoval ve formě volných listů ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Jde o dosud nejrozsáhlejší soubor Ciampelliho kreseb dokumentující přípravný a studijní materiál pro nástěnné malby v předních římských kostelech Il Gesů, S. Maria in Trastevere, S. Giovanni in Laterano, S. Bibiana, S. Vitale ad. Převážná většina historiografů italského umění, od Baglioneho po Lanziho, zdůrazňovala a oceňovala při zmínkách o Ciampellim jeho umění kresby, které bylo ostatně vysoce ceněno i současníky. Dnešní částečné odsunutí Ciampelliho tvorby spíše na okraj celkového hodnocení velkých osobností nastupujícího baroka, bylo podmíněno malým rozsahem zachovaného díla. Olomoucká kolekce, jak svým rozsahem, tak nespornou kvalitou řady listů, může napomoci alespoň k částečné rehabilitaci Ciampelliho tvorby. Díky vzájemné spolupráci olomouckých institucí – Státní vědecké knihovny a Muzea umění bude poprvé nesporně mimořádný a vzácný soubor Ciampelliho kreseb zpřístupněn formou výstavy nejširší veřejnosti.
-mt-