Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci

termín: 2001/10/04 - 2001/10/28
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Salon
Spolupráce olomoucké radnice se zdejším muzeem umění se již stala tradicí. Svědčí o tom jak řada výstavních projektů uskutečněných v minulosti, tak i dnešní výstava. Je věnována jedné z nejvýznamnějších lokalit v Olomouci a jedné z nejvýznamnějších a také nejrozsáhlejších soutěžních akcí, které se zde vůbec uskutečnily. Jižní centrum představuje pomocný název pro rozlehlé území mezi koncem Smetanových sadů, areálem závodů MILO, okolím třídy 17. listopadu včetně hlavního toku Moravy a podstatnou částí okolí třídy Kosmonautů. Výstava je však soustředěna nejen k možnosti seznámit se podrobně se soutěžními návrhy, ale také s historií tohoto území, přesněji řečeno s historií pokusů urbanisticky je vyřešit. Vedle dokumentace stavu olomoucké pevnosti tak může návštěvník studovat první regulační plány města z konce 19. století, včetně dnes již proslulého návrhu Camilla Sitteho, ale také soutěžní návrhy z meziválečných let s tehdejšími projekty administrativního centra města i regionu a první poválečné pokusy o komplexní řešení celé plochy.
Letošní soutěž přinesla další významné podněty. Zejména ti ze soutěžících, kteří si vzali za své jeden ze základních požadavků zadání po dotvoření území z hlediska městotvornosti, poskytli městu škálu zajímavých impulsů. Na jedné straně s pokusem řešit problematiku s mnohostrannými odkazy ke klasickým urbanistickým tradicím, na druhé straně s aplikací průniku rozvolněné zástavby s bohatou zelení, situovanou do rozsáhlých koridorů a kombinovanou navíc s prvkem, který býval pro Olomouc příznačný – s velkými vodními plochami. Soutěž tak poskytuje celou řadu podnětů pro rozvoj města na prahu nového tisíciletí.
-pz-